Currency Exchange Machine Service

3 Higashimuki Nakamachi, Nara-shi, Nara-ken
Lawson Kintetsu Nara Station