ขนย้ายต่างประเทศ ขนย้ายต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเข้าถึงข้อมูลอย่างเช่นชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ(เบอร์โทรติดต่อ, E-Mail, อื่นๆ) ของลูกค้าได้ในตอนที่ได้รับข้อสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่บริษัทจัดหาให้ (ต่อจากนี้เรียกว่า "บริการ")
บริษัทจะใช้และจัดการกับข้อมูลนี้ด้วยความเหมาะสมตาม "แนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1. บริษัทจะได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:
  (1) ตอบกลับข้อสอบถามและความคิดเห็นที่ได้รับจากลูกค้า
  (2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริการและพัฒนาสินค้าและการบริการในอนาคต
 2. เมื่อข้อมูลถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาที่จำเป็นจนบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น บริษัทจะทำการลบข้อมูลนี้ในทันทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 3. บริษัทอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1. (1) ที่ระบุไว้ด้านบนด้วยการส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้กับผู้รับเหมาะซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมเอาไว้แล้ว
  บริษัทอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1.(1) ผ่านการเขียนหรือใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ, ข้อมูลติดต่อ) ให้สำนักหักบัญชีที่อยู่ในเครือกับนิปปอน เอ็กซ์เพรส ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงการจัดการข้อมูลส่วนตัวอย่างเหมาะสมเอาไว้แล้ว ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยหรือมอบให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นไปตามกรณีต่อไปนี้:
  (1) พวกเราจำเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ (ชีวิต, สุขภาพ, ทรัพย์สิน, อื่นๆ) ของลูกค้าหรือส่วนรวม
  (2) เมื่อมีกฏหมายหรือข้อกำหนดบังคับ
 4. ลูกค้าที่มีความประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและลูกค้าที่มีความประสงค์ให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ควรติดต่อกับแผนกร้องเรียนข้อมูลส่วนตัวหรือโต๊ะติดต่อสอบถาม ซึ่งจะทำการยืนยันตัวตนของท่านลูกค้าและดำเนินการจัดการให้ในทันทีตามเหตุผลสมควร
 5. โปรดทราบไว้ว่าบริษัทอาจไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ให้ไว้ในข้อ 1 หัวข้อที่ (1) และ (2) ได้เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น
 6. ในการให้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลในรูปแบบ "คุกกี้" เพื่อเข้าถึงเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและเข้าถึงข้อมูลเดียวกันตามลำดับ; คุกกี้จะใช้แค่เพื่อการบริการลูกค้าที่ดีขึ้นเท่านั้น ลูกค้าที่ไม่ต้องการยอมรับคุกกี้ควรปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตามโปรดทราบด้วยว่านี่อาจจะส่งผลให้การบริการบางอย่างไม่สามารถใช้ได้

เมษยน, พ.ศ. 2564
ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด.

โปรดคลิ๊ก "ยอมรับ" ถ้าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านบน

ไม่ยอมรับ